Cartes als presos polítics

Cartesalspresospolitics.cat és vàries coses: un gest de suport i solidaritat, una acció de resistència pacífica, una eina útil per a tothom que vulgui fer-la servir.

Amb cartesalspresospolitics.cat volem trencar el mur de la comunicació digital amb els presos polítics. Pensem que facilitar els enviaments online pot fer que més gent s’animi a escriure’ls.

Ens comprometem a enviar setmanalment les vostres cartes, incloent el vostre remitent. També ens comprometem a no fer ús de les vostres dades i que restin confidencials.

Escriu la teva carta


captcha